ARBEID

Arkitekt ved Hille Melbye Arkitekter i Oslo

2014 - nå

Utstillingsarkitekt ved Norsk Design- og Arkitektursenter i Oslo

Designer for sommer utstilling

2016

Praktikant ved Hille Melbye Arkitekter i Oslo

Illustrasjoner, design, CAD-tegning og -modellering, tomtestudier

2012 - 2013

Praktikant ved DAC Architecture i Bergen

Laget modeller, design, tomtestudier

2012

Praktikant hos CEI Architecture i Victoria, Canada

Tomtestudier, CAD-tegning og -modellering, planløsninger

2010

Parks Canada Species at Risk Stewardship Assistant i Kejimkujik, Canada

Presentasjoner / guidede turer, grafiskdesign, feltarbeid

2009

UTDANNING

Master of Architecture, Dalhousie University

2011 - 2014

Bachelor of Environmental Design Studies, Dalhousie University

2009 - 2011

Tidligere studier ved Acadia, NSCAD og Dalhousie universiteter for å kvalifisere til arkitektur-programmet.

2005 - 2008

PRISER

Canadian Architect Student Award of Excellence

2014

Royal Architecture Institute of Canada Honour Roll

2014

Rosetti Scholarship

2012

Faculty of Graduate Studies Scholarship

2011

Architect's Association of New Brunswick Scholarship

2011

FRIVILLIG ARBEID

Lærerassistent i designfag, NSCAD University i Halifax, Canada

2010

Species at Risk field research i Kejimkujik, Canada

2000 - 2012