foto av Scott Coffen-Smout

Å DESIGNE MED ET DYNAMISK ØKOSYSTEM

SABLE ISLAND NASJONALPARK

 

Et dynamisk økosystem kan defineres som ett som på naturlig vis endres raskere enn den menneskelige bebyggelsen gjør. Utbygging i slike områder unngås ofte, da de uunnværlige forandringene i landskapet er vanskelige å forutse, og vanskelig lar seg fasilitere av tradisjonelle byggemetoder og -teknologi. I tilfeller som Sable Island Nasjonalpark er infrastruktur viktig, og fordrer arkitektur som er designet for landskap i konstant endring.

 

LAST NED HELE OPPGAVEN

DESIGNMETODE

Denne oppgaven foreslår en metode for å utvikle arkitektur som kan tilpasse seg til, og delta i dynamiske økosystemer.

Den kan brukes til hvilken som helst kyst, våtmark, permafrost, ørken eller andre dynamiske miljø som fordrer tradisjonelle byggemetoder. Med analyser som gir god forståelse for tomtens dynamikk, kan man utvikle retningslinjer for design av arkitektur som tilrettelegges for menneskers deltakelse i skjøre og dynamiske økosystemer.

design cyclenb

Å designe med et dynamiske økosystem krever:

 

1  Å lære fra økosystemer

I stedet for å fokusere utelukkende på tomtens egenskaper, må man studere økosystemet for å forstå tomtens dynamikk.

 

2  Å definere rammer for design

God forståelse av tomtens dynamikk gir retningslinjer som kan styre arkitektoniske avgjørelser i et gitt miljø.

 

3  Å utvikle prosesser for forandring

Man må forstå at arkitektur er ikke tidløst. Dermed kreves design som gir rom for forandring slik at det kan tilpasses dynamikken i det lokale miljøet.

Designprosessen burde ikke stoppe opp når bygget står ferdig. Observasjon av økosystemets interaksjoner med den nye arkitekturen viser potensialet for videre innovasjon og forandring gjennom bygningen(es) livsløp. Som hvilken som helst fremmed organisme dom introduseres til et økosystem, kan arkitekturen utvikle seg over generasjoner fram til den anses som endemisk.

Sable Island nasjonalpark er en ideelt case for å teste denne metoden, da det enkle og dynamiske økosystemet der gir tydelige retningslinjer og krav til tilpasning.