HOVEDSTASJON

 

Sentralt plassert i det videste området mellom sanddynene, ligger hovedstasjonen. Den huser de fem forskerne som bor permanent på øya, og gir i tillegg bomuligheter for opp til tolv skiftarbeidere. Forskningsprogrammet som drives her krever strukturer på bakkenivå: verksted, garasje, lagringsplass for bensin og olje, vannrensingsanlegg og et hydrogenlager for værballonger. Disse fasilitetene avhenger av et betonggulv med beskyttelse mot søl og lekkasjer.

 

Med sin priveligerte og stabile posisjon på øya, kan hovedstasjonen forbli statisk for å huse dens unike funksjon. I støttemuren er det tilrettelagt for at Marram-gress (et gress som binder sanddynene sammen) skal kunne vokse, slik at veggen kan danne en konstruert sanddyne. Denne kan forankre bygget, samt danne et vindbeskyttet mikroklima.

Ved å ta hensyn til vindmønstre, transportprinsipper for sand og stabiliserende vegetasjon, avledes og kanaliseres vinden slik at den naturlig styres til dit man helst vil ha den - nemlig til adkomstveien som brukes for å komme til hovedstasjonen.

mnstn6

Et lunt uteområde er viktig for de ansatte. Denne atrium-løsningen gir et fungerende uteområde, som også knytter de fem permanente boområdene sammen for å skape en sosialt stasjon på den veldig isolerte øya.

mnstn1

Lengden og vidden av formen er justert for å redusere fasadens størrelse mot den rådende vinden, og dermed minsker også vind-kraften mot bygget.

mnstn2

Ved å vinkle fasaden mot den rådende vinden i vest, reduseres vindkraften, og dermed også sjansen for skade.

mnstn3

Fasaden mot sør, som består av solcellepanel, kan justeres mot solen for å produsere energi på en mest mulig effektiv måte året rundt.

mnstn4

Å vinkle taket reduserer vindlasten på vestfasaden videre
og økes kapasitet for høsting av sol energi med et større fasade mot sør.

mnstn5

Vinden er mest turbulent ved hjørnene. Dermed vil det å erodere hjørnene mot den rådende vind med inngang og balkong-åpninger, redusere slitasjen på bygget.

Main Station sediment plan

Diagrammet over sandens bevegelsesmønstre viser forventet sandopphopning og erosjon på hovedstasjonen, samt indikerer veier som holder et stabilt sandnivå.

Ved hjelp av den såkalte venturi-effekten aksellererer vind gjennom et mellomrom mellom den lavtliggende garasje-strukturen og de høytliggende boområdene for å hindre at bygningen begraves i sand. Erosjon og akkumulering av sand blir balansert på naturlig vis ved hjelp av stormvindene.

Main Station sediment section 1

Sand akkumuleres under atriet om vinteren fra nordvestlig stormvind.

Main Station sediment section 2

Samlet sand blir blåst vekk igjen av stormvinden som kommer om sommeren.

Main Station plan

1 Innganspartiets trapp er formet av den konstruerte sanddynen i veggen
2 Felt- lab
3 Offentlige toaletter

4 Private toaletter for de ansatte
5 Oppbevaringsrom for mat og kjøkkenutstyr

6 Felles oppholdsrom
7 Tårn og rømningsvei
8 Gjesterom med tolv sengeplasser
9 Kontorer
10 Det vindbeskyttede atriet oppfordrer til utendørsaktiviteter og reduserer behoved for oppvarmet areal

snittnb